Home Who We Are How We Help Get Involved Blog Donate
Don't miss another PHP event! Receive Our eNews
 Images of Children of different ages.

Vietnamese Support Group - Huỷ bỏ Nghỉ hè (Summer Break - Cancelled)

Tue, Aug 15, 2017: 6:30 pm to 8:00 pm

Nhóm hỗ trợ Phụ huynh hàng tháng cung cấp diễn đàn dành cho cha mẹ để chia sẻ mối quan tâm, những hiểu biết của họ và kinh nghiệm. Hỗ trợ tình nguyện viên dẫn đầu phiên nhóm và cố gắng cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội để nói vắn tắt các vấn đề họ bức xúc cũng như tìm hiểu và khám phá các nguồn lực sẵn có.

Date: 
Tue, Aug 15, 2017: 6:30 pm to 8:00 pm
Location: 
Tully Library
880 Tully Road San Jose, CA 95111
95111 San Jose , CA
US
Contact name: 
Minhtam Phan
Contact phone: 
(408) 727-5775
Contact email: 
Presented in: 
Vietnamese