Home Who We Are How We Help Get Involved Blog Donate
Don't miss another PHP event! Receive Our eNews
 Images of Children of different ages.

IHSS Tổng quát và Chương trình Giám sát Bảo vệ bằng tiếng Việt nam

Tue, Mar 28, 2017: 10:00 am to 12:00 pm

Điều kiện cho IHSS là chỉ dành cho những người có Medi-Cal, kể cả thông qua Medicaid có sẵn từ Trung tâm khu vực Medi-Cal Waiver. Con bạn có thể sống ở nhà với bạn hoặc tại nhà riêng của cháu mà vẫn đủ điều kiện cho chương trình này. Bạn thậm chí có thể được trả lương như là người chăm sóc chỗ còn bạn. Con của bạn có thể sẽ không ở group home . Nếu bạn đang dự định chương trình Sống Hỗ trợ(Supportive Living) cho con của bạn, dịch vụ này phải được sử dụng nếu đủ điều kiện trước khi thực hiện chương trình sống hỗ trợ.    

GỌI 408-727-5775 ĐỂ ĐĂNG KÝ
Các em nhỏ có thể đủ điều kiện tuy nhiên trẻ lớn thì dễ dàng hơn để chứng minh sự cần thiết .

Bạn sẽ nhận được một giới thiệu và tổng quan về IHSS với một tập trung đặc biệt vào việc thiết lập sự cần thiết phải giám sát bảo vệ.
Nếu con của bạn đã nhận được IHSS- Cháu có nhận được tất cả các giờ mà cháu có quyền và cần thiết không? Dịch vụ được cung cấp dựa trên như cầu, và có thể bao gồm:
Dịch vụ trong nhà (hút bụi, bụi, vv)
Dịch vụ liên quan (chuẩn bị bữa ăn, mua sắm, chạy việc vặt, vv)
Dịch vụ chăm sóc cá nhân phi y tế (chăm sóc ruột và bàng quang, chải đầu, tắm rửa, vv)
phương tiện vận chuyển
Bãi xử lý chất thải nguy hại
Giám sát bảo vệ

 

Date: 
Tue, Mar 28, 2017: 10:00 am to 12:00 pm
Location: 
PHP- Sobrato Nonprofit Center
1400 Parkmoor Ave. Suite 100
95126 San Jose , CA
US
Contact name: 
Minhtam Phan
Contact phone: 
(408) 727-5775
Contact email: 
Presented in: 
Vietnamese