Home Who We Are How We Help Get Involved Blog Donate
Don't miss another PHP event! Receive Our eNews
 Images of Children of different ages.

Hướng Dẫn Xin SSI bằng tiếng Việt nam

Tue, Mar 21, 2017: 10:00 am to 12:00 pm

Supplemental Security Income (SSI) là một chương trình bổ sung thu nhập của liên bang tài trợ bởi các khoản thu thuế nói chung (thuế An Sinh Xă Hội ) để giúp người già, mù quáng, và người tàn tật, người có ít hoặc không có thu nhập; và cung cấp tiền mặt để đáp ứng như cầu cơ bản đối với thực phẩm, quần áo, và nơi trú ẩn.

Xin SSI thường hay bị nhầm lẫn và nếu không có chuẩn bị có thể dẫn đến sự từ chối. Hăy đến và tìm hiểu về những gì bạn có thể làm để tăng khả năng của một kết quả tích cực.

GHẾ NGỒI HẠN CHẾ gọi 408-727-5775 để đăng ký

Buổi đào tạo này chuẩn bị cho cha mẹ và người chăm sóc biết cách xin Supplemental Security Income (SSI)  bằng cách cung cấp các kiến ​​thức về các bước cần thực hiện để chuẩn bị cho quá trình quan trọng này.

Học viên sẽ học qua bài giảng, thảo luận, viết, thực hành và đối thoại.

Những người tham gia sẽ biết những điều cần phải biết, sẻ kinh nghiệm và sẽ bắt đầu chuẩn bị các tài liệu cần thiết để chứng tỏ cho SSA.

Ai là hội đủ điều kiện; Làm thế nào để nộp; Tổng quan về Báo cáo thu nhập; Hiểu những gì SSI có / không. Yêu cầu đại diện nhận tiền; Báo cáo thu nhập

Người tham gia sẽ được chia sẻ với một nhóm nhỏ để thảo luận và cùng nhau xác định nếu các yếu tố của họ là rõ ràng và có thể hiểu được đối với SSA.

Những người tham gia được giới thiệu với các "Blue Book Danh bạ khiếm" Đánh giá theo An Sinh Xã Hội cho người khuyết tật 

 làm thế nào cá nhân của họ đáp ứng "và / hoặc" tiêu chuẩn và làm thế nào để đảm bảo các thông tin được ghi chép trong họ sở y tế.

Bạn sẽ được hướng dẫn để đi thông qua một ví dụ để xem xét các tiêu chí khuyết tật và so sánh nó với tình trạng của con trai/ con gái của mình.

Xin nhớ đừng sử dụng nước hòa khí đến với PHP.

 

 

Date: 
Tue, Mar 21, 2017: 10:00 am to 12:00 pm
Location: 
PHP - Sobrato Nonprofit Center
1400 Parkmoor Ave. Suite 100
95126 San Jose , CA
US
Contact name: 
Minhtam Phan
Contact phone: 
(408) 727-5775
Contact email: 
Presented in: 
Vietnamese