Don't miss another PHP event! Receive Our eNews

Cùng chung Hành trình-Tuần thứ hai

Sat, Apr 01, 2017: 10:00 am to 1:00 pm

"Cùng chung Hành trình" là một khóa học trong 2 tuần trong đó cha mẹ của trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể đạt được kiến thức có giá trị và hỗ trợ cần thiết để đối phó với một khuyết tật đã được xác nhận hoặc còn trong tình trạng nghi ngờ hay chờ đợi kết quả của buổi giám định

Mục đích của khoá học “Sharing the Journey” là để giáo dục, hổ trợ, và làm tăng quyền hạn của cha mẹ của các trẻ em khi phải đối phó với những bệnh tật hoặc những người mới bước vào hệ thống săn sóc không quen thuộc này.  Chủ đích của chương trình là giúp các phụ huynh học hỏi và tạo dựng những mối liên hệ với các hệ thống hổ trợ trong cộng đồng và đồng thời có dịp để gặp gở, hổ trợ và học hỏi từ các vị phụ huynh khác

Chương trình:

Tuần thứ hai:    Đáp ứng đúng cách đối với trẻ có hành vi thách thức.

                      5 yếu tố bảo vệ gia đình

                      Sơ lược Dịch vụ công cộng cho người khuyết tật

Ngày:              Trong hai ngày thứ Bảy Tháng Ba 25 và tháng Tư 01, 2016 từ 10am – 1:30pm. 

Địa điểm:        PHP tai Sobrato Center for Nonprofits (phòng họp số 1)

                      1400 Parkmoor Avenue, San Jose CA 95126

Lệ phí:         Tất cả đều hoàn toàn miễn phí

 

"Sharing the Journey" is a educational workshop series in which parents of children with special needs can gain valuable knowledge and support necessary for dealing with a confirmed or suspected disability or medical condition.

In Week 2, Desiree Luong, from Honu Intervention, will be presenting on strategies for better responding when a child with a disability has challenging behaviors. This is a subject that affects all families in various ways and can differ according to the needs of their child(ren). Parents will leave feeling better equipped to deal with defiant, oppositional and sometimes mysterious behaviors.  We will be learning about the 5 protective factors that help families build resilience and applying them to raising children with special needs and the public benefits for people with special needs.

   Chúng tôi có dịch vụ vui chơi cho trẻ nhưng mhung rất hạn chế.  Phải ghi danh trước để biết số trẻ.

 

 

Date: 
Sat, Apr 01, 2017: 10:00 am to 1:00 pm
Location: 
Parents Helping Partens
1400 Parkmoor Ave. Suite 100
95126 San Jose , CA
US
Contact name: 
Minhtam Phan
Contact phone: 
(408) 727-5775
Contact email: